Firma wycofała się z remontu drogi a gmina straciła dofinansowanie


Firma ze Żnina, która wygrała przetarg na przebudowę drogi w Piasecznie wycofała się z realizacji inwestycji. Gmina musiała zrezygnować z przyznanego dofinansowania... 
Pod koniec września rozstrzygnięty został drugi przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno.” Wpłynęła jedna oferta firmy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na kwotę 908 450,74 zł brutto, gdzie przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (publicznej) w miejscowości Piaseczno poprzez nadanie jej normatywnej szerokości, wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdów bitumicznych i mijanek.

Na początku października firma złożyła pismo, że wycofuje się z podpisania umowy na wykonanie w/w inwestycji argumentując, że źle skalkulowała zakres robót oraz lokalizację inwestycji, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonania inwestycji za kwotę 908 450,74 zł brutto.

W zaistniałej sytuacji, gmina jest zobowiązana zrezygnować z przyznanego dofinansowania, ponieważ środki finansowe przyznane zostały do wykorzystania tylko do końca 2021r. z brakiem możliwości przedłużenia terminu na rok następny.

Gmina Trzcińsko-Zdrój, będąc w posiadaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Piasecznie w styczniu 2022 r. ponownie złoży wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o przyznanie wsparcia finansowego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza