Nielegalni imigranci zatrzymani przy granicy

Grupa nielegalnych imigrantów została zatrzymana w poniedziałek 25 października w Osinowie Dolnym (gmina Cedynia). Mężczyźni próbowali dostać się do Niemiec. 

W grupie znajdowało się kilku mężczyzn, jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, grupa myślała, że jest już w Niemczech. 

Policja potwierdza zdarzenie. Około południa zatrzymano 7 mężczyzn - trzech obywateli Syrii, dwóch obywateli Egiptu oraz dwóch obywateli Turcji, w wieku od 18 do 46 lat. Wszyscy nielegalnie przebywali na terytorium RP. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 394 Ustawy o cudzoziemcach, przekazani oni zostali do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce ich zatrzymania organu Straży Granicznej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza