Nowy dowód biometryczny. Wniosek o dokument złożysz tylko w urzędzie.


Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dokumenty są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same - można go używać do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać. Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności nowych dowodów osobistych:
10 lat - dla osób od 12. r. życia;
5 lat - dla osób do 12. r. życia;
12 miesięcy - dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców. Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od: dzieci poniżej 12. r. życia; osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania(czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie). Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza