Ogromna podwyżka wynagrodzenia burmistrz Chojny. Barbara Rawecka będzie zarabiać prawie 20 tys. złotych miesięcznie?!


Jest już dostępny projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Chojna. Miesięcznie wynagrodzenie burmistrz Barbary Raweckiej ma wynosić 19 470,00 złotych. Do tej pory burmistrz zarabiała nieco ponad 10 tysięcy złotych. 

Choć projektu uchwał zostały przesłane do mediów już tydzień temu, dopiero w środę (tj 24 listopada) po naszej prośbie uzupełniono projekt w sprawie wynagrodzenia burmistrz z uzupełnionymi kwotami. Dzień wcześniej, we wtorek, odbyło się posiedzenie komisji, żaden z radnych nie zagłosował przeciw proponowanemu wynagrodzeniu (od głosów wstrzymali Wojciech Łosowski, Norbert Oleśków, Halina Szczygieł, nieobecny na posiedzeniu był Marek Bednarz). 

Według projektu uchwały ustala się wynagrodzenie burmistrz gminy Chojny Barbary Raweckiej w wysokości 19 470,00 złotych na które składa się: 
  • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250,00 zł
  • dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł 
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kocie 2050,00 zł 
  • dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 4 020,00 zł 
Ponadto burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i np. 13-nastka. 

W projekcie przyznano maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Wynagrodzenie ma zostać również wyrównane od dnia 1 sierpnia br. 

Ostateczną decyzję podejmą radni w czwartek 25 listopada. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza