Pierwsze sadzonki sosen w nowym Krzywym Lesie już rosną... [foto]


W środę 24 listopada dokonano pierwszego otwarcia bram nowego Krzywego Lasu. Nadleśnictwo Gryfino (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) wraz z mieszkańcami Gminy Gryfino oraz partnerami projektu rewitalizacji istniejącego pomnika przyrody* zasadziło pierwsze tysiąc sto sadzonek sosny, które zapoczątkują założenie powierzchni przeznaczonej do późniejszych deformacji pni. Uroczyście wręczono również nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie „Krzywy Las – miejsce niezwykłe”.

A jak powstaną finezyjnie wygięte sosny?

Po kilku latach od posadzenia, gdy młode drzewka się przyjmą i będą zdrowo rosły, zgodnie z metodyką opracowaną przez prof. Władysława Danielewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczęty zostanie proces stopniowego uzyskiwania krzywizny, pozbawiając drzewka pędu głównego (tzw. przewodnika). Jednocześnie, na każdej sosence zostanie wybrany najsilniejszy pęd boczny, który będzie powoli wyginany, po to aby osiągnąć kształt zbliżony do tego jaki posiadają drzewa w Krzywym Lesie. Po wielu latach ten pęd stanowić będzie główną oś drzewa. Pozostałe gałęzie zostaną stopniowo usunięte.

Nowy Krzywy Las nie powstanie zatem od razu. To mozolna i wymagająca cierpliwości praca.

Krzywy Las to jedna z najsłynniejszych i najbardziej niezwykłych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski. Osobliwie zdeformowane sosny rozbudzają wyobraźnię, przyciągają jak magnes i dają do myślenia. Gryfińskie „krzywulce” są również słynne za granicami kraju.

Pomnik przyrody Krzywy Las tworzy obecnie niewiele ponad 100 osobliwie zdeformowanych sosen zwyczajnych, które z uwagi na wiek i genezę powstania będą w sposób naturalny obumierać, powoli ustępując z krajobrazu. Aby nie dopuścić do zniknięcia z mapy Polski tej osobliwości przyrodniczej i atrakcji turystycznej Nadleśnictwo Gryfino przygotowało powierzchnię zastępczą, przeznaczoną do założenia nowego Krzywego Lasu. Wyodrębniono na niej miejsce, w którym posadzone zostaną w przyszłości sadzonki sosen otrzymanych z nasion zebranych w Krzywym Lesie, oraz miejsce w którym rosnąć będą sosny przeznaczone do przyszłych deformacji. Deformacje młodych drzewek, które zostaną wykonane w latach kolejnych pozwolą na uzyskanie krzywizn pni zbliżonych do tych, które obserwować możemy w Krzywym Lesie.

Nowa powierzchnia da również odpowiedź na pytanie dotyczące genezy powstania tajemniczych krzywizn sosen. Krzywy Las jest bowiem owiany niezliczoną ilością legend związanych z jego powstaniem. Jedne upatrują tu działania nieznanych sił lub anomalii przyrodniczych, które wpływają na genetyczne modyfikacje drzew. Inne skłaniają do rozmyślań o ingerencji obcych cywilizacji. Jeszcze inne wskazują wprost na pracę rąk ludzi, którzy przed 90 - laty stworzyli ten niesamowity leśny zakątek.

Powierzchnia zastępcza została utworzona w ramach projektu rewitalizacji powierzchniowego pomnika przyrody Krzywy Las, na terenie Nadleśnictwa Gryfino (Gmina Gryfino). Rewitalizacja Krzywego Lasu prowadzona jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu Nadleśnictwa Gryfino, Gminy Gryfino oraz Fundacji PGE i Grupy PGE. W ramach projektu, w latach kolejnych wzmocniony zostanie również potencjał turystyczny istniejącego pomnika przyrody Krzywy Las (m.in. poprzez budowę parkingu w sąsiedztwie obiektu oraz pozostałej infrastruktury turystycznej).
Fot. RDLP Szczecin
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza