Podczas sesji uchwalono podatki


W czwartek 25 listopada podczas sesji Rady Miejskiej w Cedyni radni podjęli dwa projekty uchwał dotyczące wysokości stawek podatków. 

Minimalnie podniesiono stawki podatkowe. Podczas sesji zaprezentowano dwie uchwały - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatki od środków transportu 

Właściciele pojazdów ciężarowych o masie całkowite powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie zapłacą 734,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1222,00 zł a powyżej 9 ton - 1466,00 zł. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku

Podatki od nieruchomości 

Bardzo czytelnie przedstawiono uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku o nieruchomości. W projekcie znajdowała się wysokości poszczególnych rodzajów podatku w 2021 roku, stawka maksymalna określona przez Ministra Finansów na 2022 rok oraz proponowana stawka. 

Z najważniejszych punktów, od budynków mieszkalnych lub ich części naliczany będzie podatek 0,84 zł (stawka maksymalna to 0,89 zł, wcześniej było 0,80 zł). Podwyżka czeka przedsiębiorców, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej trzeba będzie zapłacić 25,17 zł (stawka maksymalna to 25,74 zł, wcześniej 23,97 zł). 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza