Pracownicy Elektrowni Dolna Odra oddali krew z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK


W Ekipowym Punkcie Poboru Krwi w Gryfinie odbyła się kolejna akcja krwiodawców zorganizowana przez Klub HDK PCK „Kropelka” działający przy Elektrowni Dolna Odra. Podczas akcji krew oddało 19 osób, dzięki czemu udało się pozyskać ok. 8,5litra krwi.

Idea honorowego krwiodawstwa zasługuje na najwyższe uznanie. Pracownicy Elektrowni Dolna Odra po raz kolejny pokazali swoją wrażliwość o zdrowie i życie tych najbardziej potrzebujących, szczególnie w czasie pandemii, kiedy krew jest jednym z najcenniejszych leków – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Podczas zbiórki 19 osób oddało łącznie ok. 8,5 litra krwi. Honorowi Dawcy Krwi z Klubu „Kropelka” swoją jesienną akcją uczcili Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK przypadające na 22–26 listopada. Była to ostatnia akcja Klubu „Kropelka” w 2021 r. W tym roku Klub
z Elektrowni Dolna Odra zorganizował łącznie pięć akcji, podczas których zebrano nieco ponad 58 litrów krwi.

W elektrowniach i kopalniach należących do PGE GiEK działa łącznie pięć klubów HDK. Tylko od początku roku kluby te zorganizowały łącznie 18 akcji, podczas których 560 osób oddało prawie 250 litrów krwi.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza