Od 1 stycznia 2022 roku wyższe kary za wykroczenia drogowe


Rząd Prawa i Sprawiedliwości szykuje zmiany w drogowych przepisach ruchu drogowego. Od 2022 roku kierowcom grożą znacznie wyższe mandaty za łamanie przepisów.

Kierowcy łamiący przepisy drogowe spotkają się ze znacznie większymi karami. Przedstawiamy poniżej taryfikator mandatów oraz kwoty grzywny, które grożą za poszczególne wykroczenia. 

Od początku nowego roku:
  • zwiększona zostanie wysokość grzywny, którą będzie można nałożyć w postępowaniu mandatowym - do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł,
  • maksymalna wysokość grzywny nakładanej przez sąd wzrośnie z 5 tys. zł do 30 tys. zł,
  • karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym,
  • karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł podlegać będzie sprawca, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu,
  • do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodane zostanie wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie,
  • grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu,
  • 3 tys. grzywny będzie groziło za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia,
  • minimalna wysokość kary grzywny ustanowiona zostanie na poziomie 800 zł wobec sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim. Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca zostanie ponownie ukarany za to samo wykroczenie, wówczas grzywna będzie nie mniejsza niż dwukrotność tej kary,
  • kierowca niestosujący się do zakazu wyprzedzania będzie podlegał grzywnie nie niższej niż 1 tys. zł. Ponowne takie wykroczenie w ciągu dwóch lat będzie oznaczało grzywnę w wysokości 2 tys. zł.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza