Podwyżki też dla radnych. Diety mocno w górę [video]


Na ostatniej sesji w 2021 roku chojeńscy radni uchwalili między innymi wysokość diet przysługującym im za udział w pracach Rady Miejskiej oraz wysokość wynagrodzenia burmistrz gminy. 

Wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca z dotychczasowej 1,5 krotności kwoty bazowej została zwiększona do maksymalnej, jaką może przysługiwać radnemu tj. do wysokości 2,4-krotności kwoty bazowej. Obecnie kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł. 

Głosowanie nad uchwałą dotyczącą wysokości diet przeszło bez żadnej dyskusji. Za głosowało 12 radnych (Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Elżbieta Lach, Wojciech Łosowski, Beata Malecka, Anna Panas, Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora, Halina Szczygieł, Marlena Witek i Małgorzata Wójcik) przy jednym głosie wstrzymującym się (Bartosz Michno). 

Od 1 stycznia 2022 roku tak będzie wyglądała wysokość diety: 

  • Przewodniczący Rady Miejskiej - 2 147,30 zł (było: 1342,00 zł)
  • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 1 631,95 zł (było: 1020,00 zł)
  • Radni pełniący funkcję członków w dwóch komisjach stałych - 1 288,38 zł (było 805,00 zł)
  • Radni pełniący funkcję członka jednej komisji stałej - 1 159,54 zł (było: 725,00 zł)
  • Radni pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego komisji - 1 202,49 zł 

Dotychczas kwota zarezerwowana w budżecie tytułem diet radnych to kwota 170 000,00 zł. Od 01 stycznia 2022r. kwota, która powinna być zarezerwowana na diety radnych w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok to 264 891,00 zł. 

Wynagrodzenie burmistrz Chojny

Radni jednogłośnie podjęli decyzję o ustaleniu wynagrodzenia dla burmistrz Chojny Barbary Raweckiej. Była to drugie podejście do głosowania, na poprzedniej sesji projekt, który zawierał maksymalną możliwą kwotę został wycofany. 

Burmistrz Chojny będzie zarabiać 17 420,00 zł miesięcznie. Wynagrodzenie będzie naliczane nie od nowego roku, a z datą wsteczną, od 1 sierpnia 2021 roku. 

Na wynagrodzenie składa się: 

  • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250,00 zł 
  • dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł 
  • dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 020,00 zł 
  • dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 050,00 zł

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza