Radni jednogłośnie podjęli decyzję o podwyżce wynagrodzenia burmistrza [video]

Burmistrz Trzcińska-Zdroju będzie zarabiał więcej. Decyzję w sprawie wynagrodzenia burmistrza podjęto podczas piątkowej sesji. Większe pobory będą naliczane od 1 sierpnia 2021 roku. 

Dotychczas burmistrz miał wynagrodzenie w okolicach 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Po podwyżce pobory burmistrza będą wynosić w okolicach 15 tysięcy złotych. 

- (...) Zmienione przepisy zobowiązują radę do ustalenia wynagrodzenia (...) Wynagrodzenie burmistrza nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i specjalnego. Maksymalne wynagrodzenie brutto przy uwzględnieniu tych składników nie może być wyższe niż 17 420,00 zł brutto. Stawki proponowane w projekcie stanowią 84% maksymalnego poziomu, czyli oscylują na poziomie minimalnej wielkości - uzasadniała projekt uchwały sekretarz Aneta Dziedzic. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie podczas sesji w piątek 17 grudnia (obecnych było 12 radnych). 

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w następującej wysokości:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.250,00 zł (wcześniej: 4 700,00 zł)
  • dodatek funkcyjny w wysokości 1.000,00 zł (wcześniej 1 900,00 zł) 
  • dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 3375,00 zł (wcześniej: 2640,00 zł) 
  • dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z właściwymi przepisami.
Ile może wynosić składowa ostatniego punktu wynagrodzenia? Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Przypominamy, że oprócz miesięcznego wynagrodzenia burmistrzowi przysługuje "trzynastka" oraz nagroda jubileuszowa. 

Zielone światło dla podwyżek w samorządzie dali posłowie, którzy we wrześniu br. w nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych podnieśli górny ustawowy pułap wynagrodzenia wraz z dodatkami do kwoty 20 041,50 zł brutto (wcześniej 12 525,94 zł brutto). 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza