Podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Bogdana Kujawskiego

 "Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my,  a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia"

- A. Einstein


Serdeczne podziękowania Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Kolegom Nauczycielom, Uczniom, Współpracownikom, Delegacjom, Pocztowi Sztandarowemu oraz wszystkim, tym, którzy łącząc się w bólu uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzili w ostatnią drogę Naszego Ojca, Syna, Brata, Dziadka, Teścia,

Śp. Bogdana Kujawskiego

Dziękujemy za pamięć, przybycie, kwiaty i znicze.

Dziękujemy kapłanom z Kościoła Św. Trójcy w Chojnie za mszę za zmarłego, Zakładowi Usług Pogrzebowych Józef Wojtaś w Chojnie za profesjonalną ceremonię pogrzebową.

Pogrążona w smutku rodzina

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza