Nowy sprzęt trafił do strażaków z Mieszkowic


Sprzęt zakupiony został w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego przedstawicielem podczas uroczystości był Dariusz Matecki - Radny Miasta Szczecin.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości jakie otrzymali mieszkowiccy strażacy wyniosło 60 tysięcy złotych. Ponad 5 tysięcy złotych do zakupu sprzętu dopłaciły władze Gminy Mieszkowice.  Dzięki pozyskanym środkom udało się zakupić m.in. nowe węże strażackie, hełmy, kamerę termowizyjną, rozpieracz hydrauliczny czy piłę taśmową. Dzięki tym sprzętom, zarówno strażacy jak i osoby, którym potrzebna będzie pomoc zyskają na bezpieczeństwie.

Całość udało się zrealizować dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, Lasów Państwowych z Panem Andrzejem Szelążkiem na czele, władz Gminy w osobach Burmistrza Andrzeja Salwy, wiceburmistrz Gabrieli Kotowicz oraz pracowników UM i wszystkich zaangażowanych w sprawę społeczników.

Fot. Mieszkowice.pl 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza