Ustawa "lex Czarnek" przyjęta przez Sejm. Co zakłada nowelizacja prawa oświatowego?

Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt jest potocznie nazywany "Lex Czarnek".

Rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Za ustawą zagłosowało 227 posłów, przeciw - 214. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie brało udziału 19 posłów. Ustawę poparło 219 posłów klubu PiS, czworo z koła Porozumienie, dwóch z Kukiz’15 i dwóch niezrzeszonych. Przeciwko ustawie głosowało 124 posłów Koalicji Obywatelskiej, 43 Lewicy, 23 z klubu Koalicja Polska, 9 Konfederacji, ośmioro Polski 2050, dwoje z koła Polskie Sprawy, troje z Polskiej Partii Socjalistycznej, jeden z Kukiz’15 i jeden poseł niezależny.
W projekcie zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. 


Co zakłada nowelizacja?

  • Dyrektor musi uzyskać od organizacji społecznej szczegółowy program zajęć, listę osób prowadzących i materiały, z których będą korzystać w szkole (już tutaj wiele organizacji będzie rezygnować ze spełniania tak biurokratycznych wymogów, zwłaszcza z dwumiesięcznym wyprzedzeniem
  • Dyrektor musi uzyskać pozytywną opinię rady szkoły (przedstawiciele grona pedagogicznego, rodziców i uczniów) i rady rodziców (reprezentanci trójek klasowych).
  • Całą zgromadzoną dokumentację przesyła do kuratorium. I to kurator wyda (lub nie wyda) decyzję, czy konkretna organizacja może działać na terenie szkoły.
  • Dyrektor przedstawia rodzicom pełną informację: o celach i treściach realizowanego programu zajęć; o pozytywnej opinii kuratora oświaty, a także pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
Ustawa trafi teraz do senatu jeśli senatorowie odrzucą projekt wróci on ponownie do sejmu a później na biurko Andrzeja Dudy.

fot. sejm.gov
.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza