77. rocznica powrotu "Dębna do macierzy" [foto]


Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dębna Władysław Sokalski, Maria Mazur prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Zdzisław Pyra prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich. 
To wyraz upamiętnienia powrotu Dębna do Macierzy oraz oddania hołdu poległym żołnierzom radzieckim, którzy pod koniec II wojny światowej zginęli na ziemiach polskich. Uroczystości odbywają się corocznie 4 lutego, choć od kilku lat dębnowscy regionaliści jako datę wkroczenia armii radzieckiej do Dębna podają 31 stycznia 1945 roku. 

Przestano też nazywać to wydarzenie Wyzwolenie Dębna, zastąpiono je określeniem powrót ziem do Macierzy.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza