Pożegnanie funkcjonariusza


W dniu 31 stycznia w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie odbyła się uroczysta zbiórka w związku z odejściem asp. Norberta Kubachy z czynnej służby i przejecie na zaopatrzenie emerytalne.
Pan asp. Norbert Kubacha rozpoczął swoją służbę w KP PSP w Gryfinie w grudniu 1997 roku na stanowisku stażysty. Następnie jako młodszy ratownik, młodszy ratownik-kierowca, operator sprzętu specjalnego oraz dowódca zastępu. 

W roku 2013 ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Po ukończeniu szkoły otrzymał awans na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany. Szczeble jego kariery zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej zaprowadziły go na stanowisko dowódcy zmiany.

Pan asp. Norbert Kubacha w okresie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej na wyżej wymienionych stanowiskach dał się poznać jako funkcjonariusz wykazujący inicjatywę i zaangażowanie. Jako dowódca akcji był zawsze rozważny i konkretny.

Podczas dowodzenia akcjami wyróżniał się odwagą i opanowaniem. Zdecydowanie, a także zdobyta wiedza i doświadczenie sprawiały, że podczas dowodzenia wypracowywał właściwe koncepcje prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, które konsekwentnie realizował. Swojego profesjonalizmu oraz fachowości dowiódł wielokrotnie.

Swoją nieprzeciętną wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu technicznego chętnie przekazywał młodszym i mniej doświadczonym adeptom sztuki pożarniczej. Jego pracowitość, zaangażowanie i odpowiedzialność stanowi wzór do naśladowania, a zarazem przyczyniło się do zdobycia szacunku i uznania, zarówno wśród kolegów, jak i kierownictwa komendy.

Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Sławomir Michalski - po słowach podziękowania i uznania długoletniej służby, wręczył decyzję o zwolnieniu ze służby z dniem 31 stycznia 2022 r.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza