Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko (SPMiJM), jest organizacją społeczną działającą od 2002 roku, na terenie Miasta i Gminy Moryń. Zadania statutowe SPMiJM przy współpracy z lokalnym samorządem, ukierunkowane są min. na organizowaniu, wspieraniu rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej. Teraz mieszkańcy regionu mogą wesprzeć stowarzyszenie przekazując 1% podatku. 

Podejmowane przez członków stowarzyszania działania stymulują ”modę” na aktywność fizyczną i wypoczynek w obrębie jeziora Morzycko, wśród mieszkańców gminy Moryń i gmin ościennych.

Stowarzyszenie, po wielu miesiącach wspólnych starań, 10 maja 2021 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego, uprawniający do otrzymywania środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymane środki mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Każdy jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, składając PIT- zeznanie roczne, może przekazać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

„Twoje wsparcie przyczyni się do gromadzenia środków na realizację zadań statutowych, w tym szczególnie na  projekt „Ratownictwo wodne na Jeziorze Morzycko”.

Przekaż 1% podatku
Numer KRS: 0000123159

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza