Radni w Chojnie podwyższą sobie diety?


Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w czwartek 24 lutego, radni zajmą się między innymi projektem uchwały dotyczącym ustalenia zasad przyznawania diet. Jeżeli projekt przejdzie, radni zafundują sobie spore podwyżki. 

Po zmianie uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr IX/65/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej diety radnych Gminy Chojna od 1 marca 2022 roku wynosić będą: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej – 50% podstawy naliczania (dieta miesięcznie wg stawki na dzień podjęcia uchwały w wysokości 2.147,30 zł); dotychczas było: 1342,00 zł

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 38% podstawy naliczania (dieta miesięcznie wg stawki na dzień podjęcia uchwały w wysokości 1.631,95); dotychczas było: 1020,00 zł

3) Przewodniczący stałej komisji Rady – 38% podstawy naliczania (dieta miesięcznie wg stawki na dzień podjęcia uchwały w wysokości 1.631,95); dotychczas było: 1020,00 zł

4) Radny pełniący funkcję członka w dwóch komisjach stałych – 30% podstawy naliczania (dieta miesięcznie wg stawki na dzień podjęcia uchwały w wysokości 1.288,38); dotychczas było: 805,00 zł

5) Radny pełniący funkcję członka jednej komisji stałej – 27% podstawy naliczania (dieta miesięcznie wg stawki na dzień podjęcia uchwały w wysokości 1.159,54); dotychczas było: 725,00 zł

6) Radny pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego komisji w przypadku prowadzenia obrad komisji – 28% podstawy naliczania (tj. na dzień podjęcia uchwały w wysokości 1.202,49); 

7) Radny, który nie pełni żadnej funkcji w Radzie Miejskiej - 20 % podstawy naliczania (dieta miesięczna wg stawki na dzień podjęcia uchwały w wysokości 858,92).

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza