Samorządowcy z terenu powiatu gryfińskiego chcą działać wspólnie


W nowej perspektywie finansowej współpraca między samorządami jeszcze bardziej opłaci się. Z tego względu gminy i powiaty tworzą lokalne partnerstwa. Ułatwi im to pozyskiwanie dodatkowych Funduszy Europejskich na działania w obszarze infrastruktury turystycznej, kulturalnej, uzbrajania terenów inwestycyjnych, edukacji czy budowania dróg lokalnych. W piątek, 18 lutego br. marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się przedstawicielami JST z terenu powiatu gryfińskiego. Podpisano list intencyjny. Ma powstać wspólna strategia rozwoju.

Razem można więcej!

Podobnie jak jest to teraz, ważnym elementem nadchodzącego unijnego rozdania będą inwestycje realizowanie lokalnie, w partnerstwie między samorządami. Dotychczas takie zintegrowane inwestycje zdały egzamin wzorcowo i pozwoliły m.in. na budowę nowych centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów czy realizację projektów środowiskowych i gospodarczych.

Sprawdź , co zostało zrealizowane lokalnie: https://mapadotacji.gov.pl/

W nowej perspektywie terytorializacja wsparcia, zgodnie z wytycznymi unijnych instytucji, zostanie mocno rozwinięta. W programie regionalnym na lata 2021-2027 poświęcony będzie jej priorytet, którego wartość szacuje się na ponad 150 mln euro. Docelowo powstanie 12 obszarów funkcjonalnych. Zastąpią one dotychczasowe kontrakty samorządowe oraz zintegrowane inwestycje terytorialne (w per. fin. 2014-2020 mieliśmy dwa ZIT-y).

– Stoimy u progu nowej perspektywy finansowej, choć proces negocjacji w mojej ocenie jeszcze nie zakończył się. Wiemy jednak, że to ogromna szansa dla regionu i lokalnych JST na realizację kolejnych ważnych inwestycji we wszystkich obszarach życia. Dobrych pomysłów nie brakuje, dlatego samorządowcy robią wszystko, by pieniądze z tego unijnego rozdania trafiły jak najszybciej do mieszkańców. Już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace, które pozwolą na stworzenie strategii lokalnych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W piątek, 18 lutego 2022 r. marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się z samorządowcami z obszaru powiatu gryfińskiego zainteresowanych współpracą w ramach obszaru funkcjonalnego. List intencyjny zawarto między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Gryfińskim, Gminą Banie, Gminą Cedynia, Gminą Chojna, Gminą Mieszkowice, Gminą Moryń oraz Gminą Widuchowa. JST będą pracować nad wspólną strategią rozwoju.

Pomoc ekspercka oferowana przez województwo przeznaczona będzie dla samorządów, które nie realizowały instrumentu ZIT w perspektywie 2014-2020 oraz tych, które nie są objęte pilotażem Centrum Wsparcia Doradczego, realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Urząd zbiera opinie i komentarze

Budżet programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego” (dawne RPO WZ) w chwili obecnej szanuje się na ponad 7 miliardów zł. Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne założeń wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Już w najbliższy poniedziałek, 21 lutego 2022 r. o godz. 10 obędzie się wysłuchanie publiczne. W jego trakcie można podzielić się swoimi uwagami, opinią, komentarzem, postulatem względem nowej perspektywy finansowej oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. – To przestrzeń dyskusji otwarta dla każdego, kto chciałby podzielić się swoją opinią na temat nowego programu – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza