Wojewoda zachodniopomorski wydał zarządzenie w sprawie wygaśnięcia mandatu

Wojewoda zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Myśliborzu Bożenie Srokowskiej. Radna może zaskarżyć zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Według uzasadnienia przesłanego przez Urząd Wojewódzki radna złamała art. 24f ust. ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym, że radni nie mogą prowadzić działalności na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. 

Sprawa była analizowana przez kilka miesięcy. Od 2019 roku radna wspólnie z inną osobą prowadzi firmę pod nazwą BOKOSPORT, która korzysta z pływalni krytej w Myśliborzu będącą własnością gminy. Firma zajmuje się między innymi nauką pływania i wynajmuje pływalnie. Według wojewody radna czerpie zyski w ramach prowadzonej działalności wykorzystując mienie gminy. 

Wezwanie do wygaśnięcia mandatu radnej wpłynęło do Rady Miejskiej w Myśliborzu w pierwszym kwartale 2021 roku. Na początku marca radni podjęli uchwałę w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza