Kolejna podwyżka stóp procentowych


Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła główną stopę procentową o 0,75 pkt bazowych do 3,5 proc. Decyzja zapadła w cieniu agresji Rosji na Ukrainę. 

Wojna spowodowała historyczną słabość złotego oraz podwyższyła prognozy inflacji w kraju. Od maja 2020 roku do września 2021 roku główna stopa procentowa w Polsce była najniższa w historii i wynosiła 0,10 procent. 

W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 procent. Była to pierwsza podwyżka od maja 2012 roku. W listopadzie główna stopa procentowa wzrosła o 75 punktów bazowych. Z kolei w grudniu, styczniu i lutym - łącznie o 150 punktów bazowych.

Najnowsza decyzja jest bardziej dotkliwa dla kredytobiorców niż w poprzednich miesiącach. Przedtem cztery razy z rzędu Rada podnosiła stopy o 0,5 pp, a teraz zdecydowano o podwyżce o 0,75 pp. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza