Nie wyłączyli mikrofonu podczas lekcji online i ujawnili wrażliwe informacje o uczniach [video]

Dyrektor i nauczyciel podczas lekcji online zapomnieli o włączonym mikrofonie. Urządzili sobie dyskusję, podczas której ujawnili między innymi wrażliwe dane osobowe uczniów. Całą rozmowę słyszeli nie tylko uczniowie ale również rodzice. 

Do sytuacji doszło w Szkole Podstawowej w Troszynie (gmina Mieszkowice). Do Rady Miejskiej w Mieszkowicach została złożona skarga na działalność dyrektora szkoły. 

- W dniu 4 stycznia podczas lekcji online (...) dyrektor wraz z nauczycielem przeprowadziły ze sobą rozmowę na forum klasy, nie wyłączając mikrofonu. (...) Zdaniem skarżącej przy rozmowie pań, którą słyszeli rodzice i dzieci ujawnione zostały dane osobowe uczniów w szkole, które w rodzinach mają sądowy nadzór kuratorski, jednak najwięcej informacji padło odnośnie dzieci skarżącej, pedagoga szkolnego oraz jej samej.

Po tym zdarzeniu dzieci nie chciały wrócić do szkoły, a rodzic poinformował Kuratorium Oświaty, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Chojnie oraz Prokuraturę Rejonową w Gryfinie. Do tych instytucji dostarczone miało zostać również nagranie. 

W związku ze złożeniem skargi do Rady Miejskiej i przekazaniem jej do rozpatrzenia przez Komisję Skarg i Wniosków, dyrektor szkoły została poproszona o wyjaśnienia z których wynika, że dyrektor przeprowadziła z nauczycielem rozmowę służbową (...). Rozmowa dotyczyła kwestii zawodowych, między innymi sporządzenia opinii o dzieciach będących pod nadzorem kuratora. Po zorientowaniu się, że świadkiem rozmowy była skarżąca podjęła próbę kontaktu z nią, aby wyjaśnić całą sytuację - bezskutecznie.

a

Komisja po przeanalizowaniu materiału uznała skargę za zasadną. W czwartek 10 marca podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej została podjęto uchwałę w sprawie skargi na dyrektor, 11 osób był "za" a jedna się wstrzymała. Sprawę analizuję również Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. 


Na zdj. Szkoła Podstawowa w Troszynie (fot. google)

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza