Strażacy wspierają kolegów z Ukrainy


Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak uruchomił ogólnokrajową akcję zbiórki sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy.
Akcję prowadzono w uzgodnieniu potrzeb z komendantem głównym ukraińskich strażaków. W pomoc zaangażowały się również jednostki OSP z terenu gminy Dębno. Sprzęt z terenu województw był zbierany we wszystkich komendach wojewódzkich PSP, a następnie transportowany do dwóch wytypowanych jednostek PSP na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego, skąd był już przekazywany na Ukrainę.

13 marca  zakończono przekazywanie całości zebranego sprzętu, naszym kolegom na Ukrainie. Łącznie przekazano 2 303 palety, na których zgromadzono:
 • kamery termowizyjne — 71 szt.
 • agregaty prądotwórcze — 765 szt.
 • węże pożarnicze — 29 782 szt.
 • agregaty pompowe z osprzętem — 131 szt.
 • prądownice — 10 049 szt.
 • motopompy z osprzętem — 410 szt.
 • pompy pożarnicze inne — 284 szt.
 • ubrania specjalne — 23 662 kpl.
 • strażackie buty specjalne — 15 092 par
 • hełmy strażackie — 34 030 szt.
 • rękawice strażackie — 17 864 par.
 • kominiarki pod hełmy strażackie — 4 577 szt.
 • torby medyczne — 794 szt.
 • inny sprzęt pożarniczy — 4 755 szt.

Ponadto, w ramach inicjatywy rozpoczęto również przekazanie używanych pojazdów pożarniczych dla Ukrainy. Na ten moment przekazano już 179 pojazdów.

Państwowa Straż Pożarna współpracuje również ze strażami pożarnymi z całego świata, chcącymi zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy. Pełnimy w tym zakresie rolę koordynatora i udzielamy wsparcia w przyjęciu tego sprzętu na terytorium Polski i przekazaniu przyjaciołom z Ukrainy. Akcja wsparcia ruszyła 2 marca br. i do tej pory przekazano już 549 palet sprzętu pożarniczego z innych krajów.

Ukraińscy strażacy napisali w jednym z postów na swoim profilu społecznościowym „W tym trudnym dla państwa czasie, przyjazne wsparcie Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo ważne dla Ukraińców, ponieważ te samochody pomogą nam jak najszybciej wyeliminować konsekwencje wojny”- głęboko wierzymy, że cały przekazany sprzęt przyczyni się do tego!

Do akcji włączyły się również wszystkie jednostki OSP gminy Dębno przekazując m.in.:
hełmy strażackie — 16 szt.
prądownice — 4 szt.
ubrania specjalne — 1 kpl.
strażackie buty specjalne — 7 par
rękawice strażackie — 9 par.
kominiarki pod hełmy – 6 szt.
inny sprzęt – 2 szt.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza