Vienna Life - rezygnacja z polisolokaty. Co warto wiedzieć?


Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, czyli tak zwane polisolokaty, swego czasu stanowiły jeden z popularniejszych produktów finansowych. Miały łączyć korzyści zapewniane przez polisę na życie i benefity pochodzące z funduszy inwestycyjnych. Finalnie jednak klienci - zamiast zysków - napotykali potężne opłaty za zarządzanie oraz likwidację polisy. Taka sytuacja dotyczyła między innymi Vienna Life. Rezygnacja z polisolokaty nie musi jednak oznaczać utraty środków. Dowiedz się, jak to możliwe.

Skandia - Vienna Life. Problem z polisolokatą

Dużą popularnością wśród klientów cieszyły się polisolokaty oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe Skandia, które w 2016 roku zmieniło nazwę na Vienna Life. Na czym polega kłopot z nimi związany?

W przypadku tego produktu finansowego jedynie symboliczną część składki przeznaczano na ubezpieczenie. Cała reszta środków była lokowana w jednostki funduszy inwestycyjnych. Zerwanie umowy przed czasem oznaczało najczęściej utratę większości pieniędzy zgromadzonych na polisie w wyniku stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe abuzywnych zapisów umownych tj:
  • świadczenie wykupu,
  • wartość wykupu,
  • opłata likwidacyjna.
Czy środki te można odzyskać? Tak, więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-skandia/.


Skandia - zerwanie umowy a wykryte nieprawidłowości

Oferta, jaką proponowała Skandia, rezygnacja z niej i związana z tym utrata pieniędzy stały się przedmiotem zainteresowania prezesa UOKiK-u. Wskazał on szereg nieprawidłowości, spośród których najważniejsze okazało się przerzucenie wszelkich negatywnych konsekwencji zawarcia i wypowiedzenia umowy na klienta.

Dokładna analiza tego, co proponowała między innymi Skandia (późniejsza Vienna Life), wykazała, że polisolokaty nie tylko nigdy nie gwarantowały zysku, ale wręcz w wieloletniej perspektywie mogły przynieść wyłącznie straty. Nie istniała również ochrona kapitału i zabezpieczenie właściciela.

Ponadto Rzecznik Finansowy podkreślał, że polisolokaty stanowiły skomplikowany instrument finansowy, a przeciętny klient nie mógł właściwie zrozumieć zapisów umowy. Bazował zatem na informacjach przekazanych przez doradcę, które często były nieprecyzyjne i eksponowały wyłącznie potencjalne korzyści.

Vienna Life - rezygnacja. Jak rozwiązać umowę?

Być może zastanawiasz się teraz, będąc klientem Vienna Life, jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Zacznijmy od tego, że w Vienna Life rezygnacja wymaga złożenia wniosku. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu towarzystwo powinno wypłacić świadczenie wykupu lub wartość wykupu. W związku z likwidacją polisolokaty pobierze także opłatę, którą w stu procentach można odzyskać na drodze sądowej.

Vienna Life - jak odzyskać pieniądze?

Po złożeniu wniosku do Vienna Life (dawna Skandia), zerwanie umowy skutkuje wspomnianymi wyżej konsekwencjami, jednak można - i warto! - powalczyć o swoje pieniądze w sądzie. Samodzielna batalia może jednak okazać kłopotliwa i niekoniecznie zakończona powodzeniem. Znacznie lepiej wobec tego skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Najpierw skontaktuj się z ekspertem, który przeanalizuje dokumenty od strony prawnej i formalnej. Na tej podstawie wskaże dalszy sposób działania. Co ważne, nawet gdy minęło kilka lat od zamknięcia polisolokaty, nadal możesz walczyć o swoje pieniądze. Ważne, aby zdarzenie miało miejsce nie później niż 10 lat temu, jeśli umowa została rozwiązana przed lipcem 2018 r., lub nie później niż 6 lat temu, jeśli stało się to po tym terminie.

Ugruntowane orzecznictwo sądowe pozwala skutecznie ubiegać się o zwrot utraconych oszczędności. Najpopularniejsze produkty finansowe Skandii, które zawierają niedozowane zapisy umowne to między innymi „Multiportfel Złoty Wiek”, „Multiportfel Spektrum”, „Nawigator”, „db inwestuj w przyszłość aktywne oszczędzanie”.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza