Gmina wspiera finansowo inwestycje powiatowe


Podczas sesji radni Rady Miejskiej Dębna podjęli uchwałę o przekazaniu kolejnych środków finansowych na inwestycje powiatowe. Tym razem przekazane zostanie 1,6 mln złotych na realizację zadań w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Dębno.

Powiat Myśliborski w tym roku rozpocznie realizację dwóch przedsięwzięć drogowych, które poprawią jakość infrastruktury na terenie naszej gminy.  W Różańsku planowana jest przebudowa dwóch dróg powiatowych na odcinku o długości 1,752 km. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 7 058 063 zł. Powiat Myśliborski na realizację projektu otrzyma dotację w wysokości 3 4529 032 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wsparcie finansowe Gminy Dębno na to zadanie wyniesie aż 1,5 mln złotych, z podziałem na dwa lata. W tym roku zaplanowano przekazać 500 tys. złotych, a w 2023 roku 1 mln zł.

Drugim projektem będzie remont drogi powiatowej na odcinku blisko 9 km, od Dębna do Boleszkowic. Na zakres prac obejmujący 3,12 km z Dębna (ulicy Chojeńskiej) do granicy administracyjnej gminy Dębno, z budżetu gminy przeznaczone zostanie 100 tys. złotych, po połowie w 2022 i 2023 roku. Powiat Myśliborski również otrzyma dotację w wysokości 975 956 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt projektu to 1 951 912 złotych.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza