Jeziorze Dłużec w Baniach wkrótce wypięknieje


Gmina pozyskała 3 miliony 145 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” na prace związane z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Dłużec. 

We wtorek 5 kwietnia został zawarta została umowa z wykonawcą, Firmą STB Myślibórz wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.  Całkowita wartość prac budowlanych wynosi brutto: 4.487.951,95. Zakończenie prac przewiduje się w październiku 2023 r.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza