Gmina podpisała umowę na przebudowę dróg


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój w środę 13 kwietnia podpisał umowę z wykonawcą firmą MKR Ivenstments Marek Gołębiowski na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Trzcińsku-Zdroju”. 

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całej inwestycji wynosi 4 910 847,48 zł brutto. Dofinansowanie to kwota 4 665 305,11 zł, natomiast wkład własny gminy wynosi 245 542,37 zł.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę, a także rozbudowę oraz remont dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie m. Trzcińsko-Zdrój oraz w m. Strzeszów. Całą inwestycję podzielono na 11 zadań inwestycyjnych obejmujących wskazaną drogę lub odcinek drogi.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza