Strażacy będą mieli nową siedzibę. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.


Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025". Nowa komenda powiatowa zostanie wybudowana w Gryfinie. 

W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, w tym 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów oraz 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących. Na realizację przedmiotowych inwestycji w latach 2022-2025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 800 mln zł.

W Gryfinie zostanie wybudowana nowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ma znaleźć się przy planowanej obwodnicy miasta. Z kolei w Myśliborzu zostanie przebudowany i zmodernizowany plac wewnętrzny. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza