Ocena stanu sanitarnego na terenie powiatu gryfińskiego


Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Gryfinie dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie Wioletta Różko przedstawiła ocenę stanu sanitarnego na terenie powiatu gryfińskiego. 

Na koniec 2021 roku w PSSE Gryfino pracowało 28 osób. Łącznie przeprowadzone zostały 7486 czynności kontrolnych i wizytacji. W związku z tymi czynnościami nałożono łącznie 51 mandatów karnych na kwotę 5 600 złotych oraz cztery kary pieniężne na łączną kwotę 25 000 złotych. Wydano 409 decyzji administracyjnych i 112 decyzji płatniczych oraz pobrano 363 próbki. 

W minionym roku działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie ukierunkowane były na kontrole przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Poniżej publikujemy również informację na temat zachorowań na choroby zakaźne na terenie powiatu gryfińskiego w 2021 roku. 

Zatrucia i zakażenia pokarmowe (Salmonella): 52 osoby zachorowany (w tym 5 hospitalizowano) 
Wirusowe zapalenie wątroby typu "B" - 4 osoby zachorowały 
Wirusowe zapalenie wątroby typu "C" - 3 osoby zachorowały 
Grypa sezonowa i zakażenia grypopodobne: 3343 osoby zachorowały 
Ospa wietrzna - 111 osób zachorowało (choroba wieku dziecięceg)
Borelioza z Lyme - 16 osób zachorowało 
Gruźlica - 5 osób zachorowało 
Zakażenia HIV - 2 przypadki hospitalizowane oraz 1 przypadek zachorowania na AIDS 
Zakażenie SARS-CoV-2 i Covid-19: 6251 przypadków, w tym 310 przypadków hospitalizowanych, z powodu covid-19 zmarły 89 osoby. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza