Szczepienia w powiecie gryfińskim. Ile osób się zaszczepiło? Ile kar pieniężnych wystawiono? Dane z sanepidu.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie uczestniczy w realizacji Programu Szczepień Ochronnych poprzez dystrybucję preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad wykonawstwem szczepień. Wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych i grupy osób obowiązanych do poddania się tym szczepieniom zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, uzupełnieniem regulacji prawnych jest program szczepień ochronnych na dany rok ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze komunikatu.
W powiecie gryfińskim funkcjonuje 21 punktów szczepień, w tym 1 oddział Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz 20 punktów szczepień świadczących  usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2021 rok prowadzone były szczepienia obowiązkowe przeciwko : gruźlicy; wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; błonicy; tężcowi; krztuścowi; zakażeniu wywołanym przez Haemophilius influenzae typu B; nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis); odrze; śwince; różyczce oraz przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae. Ponadto przeprowadzano szczepienia obowiązkowe przeciwko ospie wietrznej. Od stycznia 2021r. wprowadzono do Programu Szczepień Ochronnych obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko rotawirusom.

Rotawirusy są najczęstszą przyczyną ostrego nieżytu żołądkowo – jelitowego u dzieci. Okres inkubacji infekcji rotawirusowej wynosi 12-96 godzin. Zakażenie przenosi się drogą fekalnopokarmową oraz przez brudne ręce, przez zanieczyszczone przedmioty. Po przedostaniu się do organizmu, rotawirusy uszkadzają nabłonek kosmków jelitowych, wywołując stan zapalny żołądka i jelit. Do głównych objawów infekcji rotawirusowej należą gorączka do 40oC, wymioty, biegunka (wodniste, żółtozielone stolce, zwykle bez krwi i śluzu), utrata łaknienia oraz odwodnienie. Rotawirusy są najczęstszym powodem ostrych biegunek zakaźnych u dzieci do 5 roku życia. Rolą szczepionki jest ochrona przed ciężką biegunką wymagającą hospitalizacji. Z tej roli szczepionka wywiązuje się znakomicie – chroni 85-98% szczepionych dzieci przed hospitalizacją z powodu biegunki rotawirusowej.

Analiza procentowa stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat, podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym w 2021 roku. 

Rocznik 2021 - 584 osoby
Gruźlica - 95,20 %
Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (pierwotne) - 43,49 %
Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (uzupełniające) - 41,60 %
Błonica, Tężec, Krztusiec (pierwotne) - 51,88 %
Poliomyelitis (pierwotne) - 51,36 %
Zakażenia H.influenzae typu B  (pierwotne) - 52,22 %
Zakażenia S.pneumoniae (pierwotne)  - 63,86 %
Zakażenia rotawirusowe - 61,64%

Rocznik 2020 - 570 osoby
Gruźlica - 97,54  %
Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (pierwotne) - 1,22  %
Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (uzupełniające) - 97,89  %
Błonica, Tężec, Krztusiec (pierwotne) - 57,19 %
Błonica, Tężec, Krztusiec (uzupełniające) - 40,35  %
Poliomyelitis (pierwotne) - 57,19  %
Poliomyelitis (uzupełniające) - 40,35 %
Zakażenia H.influenzae typu B  (pierwotne) - 57,19 %
Zakażenia H.influenzae typu B  (uzupełniające) - 40,35 %
Odra, świnka, różyczka (podstawowe) - 78,59 %
Zakażenia S.pneumoniae (pierwotne)  - 21,92 %
Zakażenia rotawirusowe - 76,49  %

Rocznik 2016 - 693 osoby
Błonica, Tężec, Krztusiec (I przypominające) - 81,52 %
Poliomyelitis (I przypominające) - 81,67 %
Odra, świnka, różyczka (przypominające) - 82,53 %

Rocznik 2012 - 743 osoby 
Odra, świnka, różyczka (przypominające) - 85,06 %

Rocznik 2008 - 743 osoby 
Błonica, Tężec, Krztusiec (II przypominające) - 90,09%

Rocznik 2003 - 652 osoby 
Błonica, Tężec (III przypominające) - 86,65 %

Oprócz szczepień obowiązkowych przeprowadzono immunizację z grupy szczepień zalecanych, nie finansowanych z środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia, w ramach tych działań przeprowadzono m.in.:
 • 12 szczepień przeciw błonicy
 • 12 szczepień przeciw krztuścowi 
 • 1 szczepienia przeciw poliomyelitis 
 • 3 szczepień przeciw odrze, śwince, różyczce 
 • 2 szczepienia przeciw Haemophilus infuenzae typu B 
 • 57 szczepień przeciw Streptococcus pneumoniae 
 • 281 szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
 • 53 szczepień przeciw ospie wietrznej 
 • 397 szczepienia przeciw tężcowi 
 • 150 szczepienia przeciw grypie w I półroczu 
 • 3.039 szczepień przeciw grypie w II półroczu 
 • 29 szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego 
 • 20 szczepienia przeciw durowi brzusznemu 
 • 79 szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu 
 • 34 szczepień przeciw WZW typu A 
 • 78 szczepień przeciw zakażeniom Neisseria meningitidis
Realizacja szczepień ochronnych w powiecie gryfińskim utrzymywała się od wielu lat na zadawalającym poziomie co zapewniało odporność zbiorowiskową, niestety od 2015r. narastający problem stanowią osoby uchylające się od obowiązku szczepień.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych wynosiła 77 dzieci (105 rodziców/opiekunów prawnych) - w tym 16 dzieci (28 rodziców) zgłoszonych w roku 2021 r. przez świadczeniodawców przeprowadzający obowiązkowe szczepienia ochronne w „kwartalnych sprawozdaniach z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych  przez składającego sprawozdanie”.  

W roku 2021 Wojewoda Zachodniopomorski nałożył grzywnę na 27 osób na łączną kwotę 8.100 zł. W rezultacie podjętych przez PSSE Gryfino działań w 2 przypadkach zrealizowano zaległe obowiązkowe szczepienia ochronne.

W 2021 roku wpłynęły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie zgłoszenia 24 przypadków wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych w tym u 3 dzieci i 21 osób dorosłych. Zgłoszone niepożądane odczyny poszczepienne u dzieci wystąpiły po następujących preparatach szczepionkowych: Hexacima (uodpornienie przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu B, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ); BCG (uodpornienie przeciwko: gruźlicy); MMR Vax Pro (uodpornienie przeciwko: odrze; nagminnemu zakażeniu przyusznic (śwince); różyczce); Synflorix (uodpornienie przeciwko: inwazyjnemu zakażeniu Streptococcus pneumoniae). 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza