Wspólnie z lasami wyremontują drogę


Burmistrz Morynia - Józef Piątek wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Mieszkowice - Janem Grzysiem podpisali porozumienie w sprawie współdziałania przy realizacji remontu drogi gminnej biegnącej z miejscowości Gądno do miejscowości Przyjezierze.

Na mocy porozumienia Gmina otrzyma od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice na realizację remontu środki finansowe do wysokości 222 000,00 złotych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza