Problemy uczniów z matematyką [list do redakcji]


Czy moglibyście Państwo na swoim portalu poruszyć bulwersującą sprawę systemu nauczania i oceniania w ZSP w Chojnie - napisał do nas czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). Jego list, ze skrótami publikujemy poniżej. 

Konkretnie chodzi o jedną nauczycielkę matematyki, panią (...). Dla uczniów obecnych klas maturalnych, ostatnie trzy lata nauki były nowym i ciężkim doświadczeniem, swojego rodzaju próbą w systemie nauczania. Z powodu szalejącej epidemii, nauka stacjonarna kilkukrotnie została przerwana, a w jej miejsce wprowadzono naukę zdalną, która jak wszyscy dobrze wiemy, była nieudanym eksperymentem. 

Nauczyciele i uczniowie nie byli przygotowani na naukę online, w formie wykładów. Jak wskazują badania młodzież straciła motywację do nauki, pojawiły się problemy psychospołeczne. Podczas wprowadzania i trwania nauki zdalnej, minister Czarnek wielokrotnie deklarował, że nauczyciele będą wspierać uczniów, że każdy uczeń otrzyma indywidualną pomoc. W życiu trafiamy na różnych ludzi, tak samo uczniowie trafiają na różnych nauczycieli... Jedni nauczyciele, Ci z powołania, są dobrzy, wyrozumiali, a co najważniejsze posiadają dobre, indywidualne podejście do uczniów. Niestety jest też druga, nieliczna grupa nauczycieli, którzy nie posiadają predyspozycji i umiejętności przekazywania wiedzy, a swoje życiowe niepowodzenia przekładają na uczniów. 

Dzisiaj chce poruszyć temat drugiej grupy i omówić je na przykładzie diagramów kołowych, które dobitnie pokazują niekompetencje i brak umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycielkę. W omawianej przypadku, w klasie liczącej 32 uczniów, 10 osób otrzymało ocenę niedostateczną co stanowi blisko 1/3 uczniów. Następstwem tego jest to, że 10 osób z tej klasy nie może przystąpić do matury. Dla tych osób to dodatkowe obciążenie psychiczne, konieczność zaktualizowania planów życiowych. Większość osób może powiedzieć: "skoro się nie uczyli, to mają tego efekty", ale czy aby na pewno to wina uczniów ? 


W ZSP w Chojnie matematyki naucza kilku nauczycieli, ale problem dotyczy tylko jednej grupy, którą naucza Pani (...). Diagram kołowy, czytelnie ukazuje, że blisko 72% uczniom danej grupy zostały wystawione oceny niedostateczne i dopuszczające. Natomiast na drugim końcu są osoby z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi, które stanowią tylko 12,5%. Gołym okiem można dostrzec przerażającą skalę skrajności, a także niski poziom przekazywania wiedzy przez nauczycielkę. Średnia ocen danej grupy jest przerażająco niska i wynosi 2,16. Rodzice wielokrotnie podejmowali próby zmiany nauczycielki dla swoich dzieci. Praktycznie na każdym zebraniu szkolnym temat był omawiany z wychowawcą klasy, a także z Panią dyrektor, niestety bezskutecznie... 

Za pośrednictwem Państwa portalu chciałbym zadać Pani dyrektor pytanie. Czy naprawdę nie dostrzega Pani problemu? Nie zauważa Pani, że wspomniana nauczycielka nie posiada umiejętności przekazywania wiedzy? Średnia ocen grupy maturalnej, wynosząca 2,16 nie skłania do refleksji ? Na koniec chciałbym zaapelować do uczniów, którzy niebawem będą składać dokumenty o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Zanim dokonacie wyboru, zastanówcie się kilkukrotnie, bo zły wybór szkoły może wpłynąć na Wasze dalsze życie.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji 

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, publikujemy go poniżej: 

Jak zawsze, po zapoznaniu się z treścią listu, rozmawiałam o sprawie ze wszystkimi, których ona dotyczy, tj. Samorządem Uczniowskim, uczniami opisanej klasy i gronem pedagogicznym. Aby wszystko odbywało się transparentnie i każdy mógł się ustosunkować.

Treści zawarte w liście są nieprawdziwe i kreują fałszywy obraz szkolnej rzeczywistości.

Uważam, że najlepszym miejscem do rozwiązywania problemów szkolnych, o ile komuś naprawdę na tym zależy, jest szkoła, mój gabinet. Każdy członek społeczności szkolnej, zwracający się z prośbą o pomoc, sygnalizujący problem, otrzymuje wsparcie, przy jednoczesnym zapewnieniu dyskrecji, bezpieczeństwa i życzliwości.

Adriana Salamończyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza