OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - Godków 47/2 - lokal zamieszkałySpółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"  siedziba 74-500 Chojna, ul. Łużycka 6/11 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Godków 47/2 - lokal zamieszkały

Działka nr 262/3 o pow. 2464 m. kw.
KW nr SZ1Y/00037145/2

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku 47 wielorodzinnym, o łącznej powierzchni użytkowej 67,25 m2, Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, przynależny boks gospodarczy nr 2 o powierzchni 18,25 m2.  Z lokalem związany jest udział do 1345/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i działce gruntu.

Przetarg w dniu 25.10.2023 rok godz. 12.00

Miejsce przetargu:  Spółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"
Chojna, ul. Łużycka 6/11

Cena wywoławcza:  87.480,00 PLN
Wadium 10% ceny wywoławczej 8.748,00 PLN

Terminy wpłaty wadium do 24.10.2023 r. w Banku PKO BP O/ Chojna na konto numer 95 1020 4812 0000 0602 0005 3454.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowody wpłat.
Postępowanie przetargowe według Zarządzenia Zarządu  z dnia 02.10.2023

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 91 414-30-63, 91 402 20 33 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza