USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - Krzymów 54/3

Spółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"  siedziba 74-500 Chojna, ul. Łużycka 6/11 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Krzymów 54/3

Działka nr 11/4 o pow. 1217 m.kw.
KW nr SZ1Y/00037422/8

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku 54 wielorodzinnym, o łącznej powierzchni użytkowej 54,90 m2, Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, spiżarni, przynależna piwnica nr 3 o pow.8,5 m2 oraz boks gospodarczy o pow. 21,25m2 Z lokalem związany jest udział do 2426/10000  w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i działce gruntu.

Przetarg w dniu 25.10.2023 rok godz. 10.00

Miejsce przetargu:  Spółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"
Chojna, ul. Łużycka 6/11

Cena wywoławcza:  98.100,00 PLN
Wadium 10% ceny wywoławczej 9.810,00 PLN

Terminy wpłaty wadium do 24.10.2023 r. w Banku PKO BP O/ Chojna na konto numer 95 1020 4812 0000 0602 0005 3454. 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowody wpłat.
Postępowanie przetargowe według Zarządzenia Zarządu  z dnia 02.10.2023

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 91 414-30-63, 91 402 20 33 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza