USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - Krzymów 39/1

Spółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"  siedziba 74-500 Chojna, ul. Łużycka 6/11 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Krzymów 39/1

Działka nr 4/4 o pow. 1035 m. kw.
KW nr SZ1Y/00049893/7

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku 39 wielorodzinnym, o łącznej powierzchni użytkowej 42,00 m2 Składa się z 1 pokój, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, schowka oraz z przynależną piwnicą o pow. 12,50 m2, boks gospodarcze o pow. 15,84 m2 w bud.gosp. Z lokalem związany jest udział do 2065/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i działce gruntu.

Przetarg w dniu 25.10.2023 rok godz. 9.00

Miejsce przetargu:  Spółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"
Chojna, ul. Łużycka 6/11

Cena wywoławcza:  73.850,00 PLN
Wadium 10% ceny wywoławczej 7.385,00 PLN

Terminy wpłaty wadium do 24.10.2023 r. w Banku PKO BP O/ Chojna na konto numer 95 1020 4812 0000 0602 0005 3454. 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowody wpłat.
Postępowanie przetargowe według Zarządzenia Zarządu  z dnia 02.10.2023

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 91 414-30-63, 91 402 20 33 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza