USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - Krzymów 56/2


Spółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"  siedziba 74-500 Chojna, ul. Łużycka 6/11 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Krzymów 56/2

Działka nr 183/4 o pow. 1550 m. kw.
KW nr SZ1Y/00037050/9

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku 56 wielorodzinnym, o łącznej powierzchni użytkowej 50,00 m2, Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, przynależna piwnica nr 2 o pow.13,5 m2 oraz boks gospodarczy nr 2  o pow. 19,50m2 

Z lokalem związany jest udział do 1281/10000  w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i działce gruntu.

Przetarg w dniu 25.10.2023 rok godz. 11.00

Miejsce przetargu:  Spółdzielnia Administracyjno Usługowa "BASZTOWA"
Chojna, ul. Łużycka 6/11

Cena wywoławcza:  89.270,00 PLN

Wadium 10% ceny wywoławczej 8.927,00 PLN
Terminy wpłaty wadium do 24.10.2023r. w Banku PKO BP O/ Chojna na konto numer 95 1020 4812 0000 0602 0005 3454. 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowody wpłat.
Postępowanie przetargowe według Zarządzenia Zarządu  z dnia 02.10.2023

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 91 414-30-63, 91 402 20 33 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza