Awanse i spadki w lokalnym rozgrywkach. ZZPN podał szczegóły.

Lokalne piłkarskie rozgrywki powoli wychodzą w decydującą fazę. Do końca lig pozostało niemal miesiąc, czas sprawdzić jak wygląda sprawa awansów i spadków w poszczególnych klasach rozgrywkowych na podstawie regulaminu ZZPN i sprawdzić sytuację w tabelach. 

Zarząd ZZPN przedstawił zasady awansu i spadku w poszczególnych klasach rozgrywkowych w sezonie 2021/2022.

W rozgrywkach IV ligi miejsce pierwsze uzyska awans do III ligi, b) W rozgrywkach Klas Okręgowych miejsce pierwsze uzyskają awans do IV ligi. Drużyny z drugich miejsc rozegrają baraże pomiędzy sobą o prawo gry w IV lidze. Zwycięzca baraży pomiędzy drużynami z drugich miejsc rozegra baraż o IV ligę z drużyną z miejsca 15 z IV ligi. W przypadku spadku z III ligi jednej drużyny do IV ligi zachodniopomorskiej baraż rozegra drużyna z 14 miejsca z IV ligi, itd. c) 

W rozgrywkach klasy A miejsce pierwsze uzyskają awans do klasy Okręgowej. Osiem najlepszych drużyn z drugich miejsc A klasy zagra baraż pomiędzy sobą o prawo gry w barażu o awans do klasy Okręgowej z następującymi drużynami z Klasy okręgowej z miejsc: najlepszej z 14 miejsca* oraz trzech najgorszych* drużyn z miejsc 13. 

W przypadku spadku sześciu drużyn z IV ligi w barażu będą brały udział drużyny z 13 miejsc, itd. 25 W rozgrywkach klasy B miejsce pierwsze uzyskają awans do klasy A. e) W rozgrywkach IV ligi miejsce 16,17,18,19,20 spadnie do Klasy Okręgowej – liczba spadających drużyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z III ligi do IV ligi zachodniopomorskiej. Miejsce 15 zagra baraż – patrz lit. b f) 

 W rozgrywkach Klasy Okręgowej - trzy najgorsze* drużyny z miejsc 14 oraz miejsca 15, 16 spadną do A klasy. Liczba spadających drużyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi powyżej pięciu. W sytuacji spadku z IV ligi sześciu drużyn – miejsca 14 spadną do A klasy. 

W sytuacja spadku z IV ligi siedmiu drużyn – najgorsza* drużyna z miejsc 13 spadnie do A klasy, itd. Najlepsza* drużyna z 14 miejsca oraz trzy najgorsze* drużyny z 13 miejsc rozegrają baraż o utrzymanie – patrz lit. c g) W rozgrywkach klasy A gr.1 – 6 drużyny z ostatnich dwóch miejsc spadną do klasy B, w rozgrywkach klasy A gr. 7 – 10 drużyny z ostatnich pięciu miejsc spadną do B klasy h) Pary barażowe o których mowa w lit. b, c ,e, f, będą wyłonione losowo przez Wydział Rozgrywek *decyduje współczynnik: suma zdobytych punktów/liczba spotkań z całego sezonu. W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn uzyskają równe wartości współczynnika, Wydział Rozgrywek zarządzi losowanie. § 20 1. 

W sytuacji, gdy drużyna uczestnicząca w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej wycofa się z rozgrywek w trakcie ich trwania, drużynę tę przesuwa się na ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna ta musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe. 2. Niezależnie od sankcji regulaminowych określonych w ust. 1, właściwy Wydział Dyscypliny wymierza karę finansową w wysokości: - w IV lidze - 2 000,- zł - w klasie okręgowej Szczecińskiej - 1 000,- zł - w klasach A - 800,-zł - w klasie „B” - 600,-zł - w WLJ - 500,-zł -dla zespołów III ligi kobiet - 400,-zł; -dla zespołów lig juniorskich - 200,-zł; -dla zespołów lig trampkarzy, młodzików, Pierwsza Piłka - 100 zł. 3. Tabele publikowane są na bieżąco na stronie www.zzpn.pl § 21 1. 

W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 1) Przy dwóch zespołach: a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 26 c. skreślony d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek, g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek. 2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między zainteresowanymi drużynami. 3) Postanowienie ust.1 pkt 1) lit. a-b, mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

W przypadku zakończenia rozgrywek przed końcem sezonu z przyczyn niezależnych od ZZPN, mają zastosowanie następujące rozstrzygnięcia. a) W przypadku rozegrania mniej niż 50% zaplanowanych kolejek ligowych, anuluje się wyniki uzyskane w dotychczasowych spotkaniach, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. b) W przypadku rozegrania 50% lub więcej zaplanowanych kolejek ligowych, uznaje się wyniki uzyskane na boisku. Jako kolejność drużyn w końcowej tabeli rozgrywek sezonu 2021/2022 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek, przy założeniu, iż wszystkie zaległe mecze tej i poprzednich kolejek, które się nie odbyły w terminach wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów. Zasady awansów i spadków następują zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 1.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza