W tych gminach powstaną nowe miejsca integracji


Gminy Boleszkowice, Chojna, Myślibórz, Borne Sulinowo, Postomino, Darłowo, Stare Czarnowo oraz Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu to kolejni beneficjenci, którzy w minionym tygodniu podpisali umowy, przyznające im dofinansowanie na budowę, przebudowę bądź doposażenie świetlic. Umowy sygnowali wicemarszałkowie Olgierd Kustosz, Tomasz Sobieraj oraz członek zarządu Stanisław Wziątek.

Unijne dofinansowanie, w wysokości ponad 28 tys. zł, Gmina Myślibórz przeznaczy na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pszczelnik. Zakupione zostaną m.in. stoły, krzesła, projektor, automatyczny ekran projekcyjny, laptop, kuchnia gazowa, agregat prądotwórczy czy termos z zasilaczem elektrycznym.

Przebudowane i doposażone zostaną dwie pracownie: plastyczna i muzyczna w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu. W pracowni plastycznej powstanie laboratorium przyszłości – pracownia druku 3D SkriLab. Pracownia muzyczna zostanie przebudowana, wyciszona i doposażona w elementy nagłośnienia. Na ten cel MOK w Moryniu otrzyma z PROW 2014-2020 ponad 70 tys. zł.

Na terenie gminy Chojna przebudowę przejdą świetlice w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków Osiedle. Wymienione zostaną m.in. instalacje sanitarne, elektryczne, wykonane będą termomodernizacje oraz wyburzone zostaną zbędne ściany działowe. Po zakończeniu inwestycji w świetlicach będą odbywały się zajęcia plastyczno- techniczne i sportowo-rekreacyjne. Dofinansowanie na te działania z PROW 2014-202 to ponad 1,3 mln zł.

Gruntowną przebudowę przejdzie świetlica wiejska w Dobropolu Gryfińskim (gm. Stare Czarnowo). Blisko pół miliona zł z PROW 2014-2020 pozwoli na wykonanie prac budowlanych takich jak: prace rozbiórkowe, murowe, stolarskie, posadzkowe, malowanie jak również wykonanie dachu i elewacji. Zamontowana zostanie nowoczesna pompa ciepła.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza