Ogromne dofinansowanie dla gminy Chojna na przebudowę drogi. Pieniądze otrzyma również powiat myśliborski.


Wicemarszałkowie Olgierd Kustosz i Tomasz Sobieraj oraz członkowie zarządu województwa Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek, w minionym tygodniu podpisali umowy z kolejnymi, zachodniopomorskimi beneficjentami. Przyznane im wsparcie z budżetu województwa pozwoli na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego.

Przebudowę przejdzie blisko kilometrowy odcinek drogi w Kolinie. Gmina Dolice na tę inwestycję dostanie ok. 550 tys. zł. Ponad 1,5 mln zł trafi do Gminy Chojna, która przeprowadzi inwestycję dotyczącą przebudowy drogi na trasie Chojna-Kaliska-Godków. Pierwszy etap dotyczy fragmentu o długości 1,6 km. 

Nie tylko drogi, ale także sprzęt

Dofinansowanie z budżetu województwa, na mocy podpisanych w ubiegłym tygodniu umów, trafi również do dwóch powiatów: Pyrzyckiego (6 tys. zł) i Myśliborskiego (6 tys. zł). Dzięki temu wsparciu Starostwa Powiatowe mogą zakupić sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne m.in. do prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 19 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupią 8 sprzętów komputerowych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza