Budynek szkoły wystawiony na sprzedażBurmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Bartłomiej Wróbel ogłosił pierwszy przetarg na sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Gogolicach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 434 500,00 złotych.

Nieruchomość przeznaczona na sprzedaż składa się z działki nr 124/16 zabudowanej trzeba budynkami innymi niemieszkalnymi (budynkami oświaty, nauki i kultury oraz sportu) wraz z gruntem, położonej w obrębie geodezyjnym Gogolice. Przetarg odbędzie się 28 czerwca o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój.

Szkoła podstawowa w Gogolicach została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2021 roku. W 2018 roku placówka obchodziła jubileusz 70. lecia istnienia

fot. UM Trzcińsko Zdrój 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza