Podpisanie umowy na przebudowę i doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Marta Cacek, w obecności Burmistrza Morynia Józefa Piątka, podpisała umowę z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem.

Na przebudowę i doposażenie części domu kultury, operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wynosi 113.826,87 zł. Wysokość dofinansowania projektu wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania, jest to 72.428,00 zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza