GIS ostrzega: Nigdy nie spożywaj alkoholu niewiadomego pochodzenia!


Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega spożycie alkoholu niewiadomego pochodzenia lub alkoholu zawartego w produktach chemicznych nieprzeznaczonych do spożycia jest niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Produkty chemiczne typu denaturat zawierają barwniki, substancje pomocnicze i środki skażające, w tym metanol. 
Produkty niewiadomego pochodzenia mogą zawierać metanol, który jest związkiem silnie trującym i toksycznym. Spożycie metanolu wiąże się z ciężkim zatruciem. Dawka metanolu zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego to zaledwie 4 ml, natomiast śmiertelna - to tylko 30 ml.

Alkohol metylowy(metanol) od alkoholu etylowego (przeznaczonego do spożycia) nie różni się smakiem ani zapachem, a ich rozróżnienie bez badań laboratoryjnych jest niemożliwe.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza