Odznaka za "Zasługi dla Samorządu Terytorialnego" dla burmistrza Gryfina


Burmistrz Mieczysław Sawaryn uczestniczył w środę 1 czerwca w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, która odbyła się w Kancelarii Premiera RP z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie uroczystości minister Mariusz Kamiński odznaczył 96 samorządowców – w tym burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Dyplomy potwierdzające nadanie wyróżnienia wręczył zebranym wiceminister Paweł Szefernaker.

Burmistrz Mieczysław Sawaryn miał zaszczyt zabrać głos w imieniu wszystkich wyróżnionych. Przedstawił problemy i wyzwania polskich samorządów oraz podziękował za przyznane odznaczenia.

W Kancelarii Premiera, burmistrz uczestniczył w ogłoszeniu wyników II naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W jego ramach, jak już wiemy, Gryfino otrzyma 18 000 000 zł na modernizację Pałacyku Pod Lwami.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza