Po dziesięciu latach do Moryniu powrócił posterunek policji [foto] [video]


Po dziesięciu latach do Morynia wrócił posterunek policji. Budowa została w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa. Uroczystości związane z otwarciem posterunku odbyły się w poniedziałek 27 czerwca. 

W tym samym dniu uroczyście otworzono posterunek w Trzcińsku - Zdroju. W obydwu wydarzeniach wzięli udział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki,  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, politycy oraz samorządowcy z regionu. 


Jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 152,5 m2 powstawał około roku. Budowa została dofinansowana ze środków Budżetu Państwa – „Programu Modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w kwocie 2 275 398 zł. Gmina Moryń na realizację tego przedsięwzięcia przekazała nieodpłatnie działkę budowlaną.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza