Premie naszej władzy. Sprawdziliśmy jakie nagrody otrzymali urzędnicy w gminie Cedynia.


Dowiedzieliśmy się, ile pieniędzy przeznaczyły na nagrody dla pracowników w ostatnich latach urzędy gminy z naszego regionu. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przesłaliśmy do wszystkich samorządów. 

Zapytaliśmy o wysokość nagród przyznanych dla burmistrzów lub wójtów, ich zastępców, skarbnika i sekretarza oraz ogólnie, ile pieniędzy trafiło do urzędników pracujących w danej jednostce. Po kilku dniach zaczęły napływać pierwsze odpowiedzi. 

Jako pierwsze, publikujemy dane z gminy Cedynia, gdzie otrzymaliśmy bardzo szczegółowe informację przekazane w formie tabelarycznej. 

Zastępca burmistrza Małgorzata Karwan otrzymała w tym roku 1600,00 zł nagrody przyznaniowej (w 2021 i 2020 roku było to 1500 zł). Takie same nagrody trafiły do Skarbnika i Sekretarz. Łącznie w 2022 roku na nagrody przyznane przez burmistrza dla samych pracowników Urzędu Miejskiego przeznaczono 26 000 złotych (w 2021 r. - 28 500 zł, w 2020 - 26 875 zł). Dodatkowe pieniądze trafiły do pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (3200 zł) i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (1600 zł). Dyrektorzy Szkół i Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół otrzymali łącznie 2600 zł. 

Podane sumy z 2022 roku mogą być większe ponieważ rok się jeszcze nie skończył. Poniżej publikujemy skan części pisma, które otrzymaliśmy w odpowiedzi. fot. UM Cedynia 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza