Przeżyli razem ponad 50 lat...


Kolejne piękne i wyjątkowe jubileusze w gminie Stare Czarnowo. Pięć par z 50-letnim małżeńskim stażem odebrało z rąk wójt Marzeny Grzywińskiej i przewodniczącej Rady Gminy Aliny Przybysz Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystość miała miejsce w Starym Czarnowie, w środę, 8 czerwca 2022 roku.Doniosły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodziły trzy pary z Kołbacza: Teresa i Stanisław Nurzyńscy, Józefa i Bogdan Piotrowicz oraz Wanda i Tadeusz Rzeszutek. Kolejnymi parami z długoletnim stażem małżeńskim byli Irena i Zenon Banasik z Kartna oraz Kazimiera i Wojciech Truskowscy z Kołowa.

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie. Pary otrzymały okolicznościową odznakę. To stylizowana, sześciopromienna, srebrzona, oksydowana gwiazda o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie umieszczone są dwie róże, zaś rewers tworzy monogram RP z napisem w otoku "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Życzenia małżeństwom złożyła wójt gminy. Nie zabrakło kwiatów, tortu oraz tablic jubileuszowych. Wydarzenie wzbogacił występ artystyczny dzieci z Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu, które zaprezentowały pod okiem Urszuli Smeli i Anny Sufin okolicznościowy występ.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza