Granty Strażackie 2022 - pierwsza umowa podpisana. Będzie remont remizy w Góralicach.


Baza OSP w Góralicach zostanie zmodernizowana. Umowę ze strażakami - ochotnikami podpisał marszałek województwa Olgierd Geblewicz. To pierwszy z 32 tegorocznych Grantów Strażackich. Na wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych na Pomorzu Zachodnim samorząd województwa przeznaczy 600 tysięcy złotych.

Jednostkę OSP w południowej części gminy Trzcińsko-Zdrój we wtorek (23 sierpnia) odwiedził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Remiza w Góralicach służy strażakom-ochotnikom i lokalnej społeczności. Także mieszkańcom pobliskich miejscowości - Czyste i Cieplikowo.

Remont poprawi warunki użytkowania budynku i wydłuży jego żywotność. Druhowie OSP będą mieli do dyspozycji nowocześniejszą bazę i lepsze warunki przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Inwestycja podniesie poziom gotowości bojowej jednostki, która liczy 25 czynnych strażaków. Każdego roku notuje co najmniej kilkanaście wyjazdów, uczestnicząc w akcjach gaśniczych i ratunkowych, wspomagając inne OSP i Państwową Straż Pożarną.

Koszty modernizacji remizy to 22,8 tys. zł. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przekaże - w postaci dotacji celowej - 18 tysięcy złotych. Zadanie obejmuje prace budowlane i konserwatorskie. Zostaną one wykonane przez strażaków. Remont ma się zakończyć do 31 października 2022 r.

W sumie do dyspozycji OSP przewidziano w tym naborze kwotę 600 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Dla porównania - w roku 2021 wsparcie wyniosło 360 tys. zł.

Do tej pory dzięki „Grantom Strażackim” udało się zrealizować wiele pilnych remontów w aż 71 remizach na Pomorzu Zachodnim. Zmodernizowano m.in. sale szkoleniowe i szatnie, odnowiono elewacje. W niektórych obiektach OSP wymieniono bramy wjazdowe.

Wśród tegorocznych dofinansowanych grantów znalazły się oferty dotyczące np.: modernizacji i konserwacji instalacji elektrycznej, zagospodarowania otoczenia remizy, ocieplenia budynku czy też wymiany posadzki w remizie. Dotacje otrzymały OSP m.in. z powiatów kołobrzeskiego, pyrzyckiego, wałeckiego czy świdwińskiego. O zlecenie zadania mogły ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego.

Podczas wizyty w Góralicach marszałek Olgierd Geblewicz podpisał również umowy przyznające Gminie Moryń i Gminie Trzcińsko-Zdrój wsparcie z tegorocznego konkursu „Granty Sołeckie”. Dofinansowanie (w wysokości 15 tys. zł na każdy projekt) pozwoli na realizacje małych inwestycji na terenie czterech sołectw. Ławki, ławostoły, grill i palenisko ogniskowe pojawią się na polanie w Gądnie, a teren rekreacyjno-sportowy w Bielinie zyska nowe ogrodzenie. W Dobropolu na placu zabaw staną nowe urządzenia, a w miejscowości Klasztorne modernizację przejdzie świetlica.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza