Gryfiński szpital doposażony w sprzęt

W czwartek 18 sierpnia odebrano i zainstalowano ostatnią część sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego zakupionego przez Powiat Gryfiński dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

W odbiorze uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. Na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2021-2022 zawarto 9 umów na łączną kwotę 3 922 514,23zł brutto.
  •  dostawa aparatu RTG z ramieniem C – 289 776,96 zł
  •  dostawa i montaż mebli i sprzętu AGD – I część zamówienia – 824 788,38 zł
  •  dostawa i montaż mebli i sprzętu AGD – II część zamówienia – 100 514,37 zł
  •  dostawa i montaż wyposażenia bloku operacyjnego – 630 067,68 zł
  • dostawa i montaż wyposażenia sal zabiegowych – 1 306 693,92 zł
  •  dostawa i montaż lamp zabiegowych – 20 658,24 zł
  •  dostawa i montaż wyposażenia oddziału położniczego – 178 670,88 zł
  •  dostawa i montaż urządzeń oddziału położniczego – 213 165,00 zł
  •  dostawa wieży laparoskopowej – 358 178,80 zł
Zadanie zostało dofinansowane kwotą 3 000 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza