Ruszyły wypłaty czternastych emerytur


Od 25 sierpnia rozpoczyna się wypłata "czternastych" emerytur. Świadczenie w pełnej wysokości 1338 złotych i 44 groszy brutto, czyli niecałych 1218 złotych netto, trafi do 7,7 miliona polskich emerytów.

W pierwszej transzy świadczenie otrzyma ponad 1,5 miliona osób, a w sumie uprawnionych do jego odbioru jest ponad 9 milionów osób.

14. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane z urzędu przez ZUS raz w roku w którym obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Senat przyjął ustawę o czternastej emeryturze. W 2022 14-nastka wynosi 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto) i w 2022 będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 roku. Kto otrzyma 14 emeryturę w 2022 r.

Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.


Gdzie będzie zastosowana 14 emerytura w 2022 r.?

  • emerytur i rent w systemie powszechnym,
  • rolników
  • służb mundurowych
  • emerytur pomostowych
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
  • rent socjalnych
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
  • rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  • rent inwalidów wojennych i wojskowych

W sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne. 

14. emeryturę rząd dołoży także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje w sprawie „czternastek” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy zajmą się wypłatą świadczeń.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza