Wybrano nowy zarząd UKS Czcibor Cedynia. Janusz Kruszyński ponownie prezesem.


W minioną sobotę 27 sierpnia odbył się walne zebranie członków zarządu i sympatyków Uczniowskiego Klubu Sportowego Czcibor Cedynia. Podczas niego odbyły się wybory zarządu stowarzyszenia. 

W wyniku jawnego głosowania członkami Zarządu Klubu na kolejną kadencję zostali Janusz Kruszyński niezmiennie na stanowisku prezesa, Andrzej Mazur jako wiceprezes, Krzysztof Muraszka jako skarbnik i Dawid Bednarz jako sekretarz.  Gospodarzem obiektu został Ryszard Kruszyński, a pozostałymi członkami wchodzącymi w skład zarządu są Tadeusz Górecki oraz Mateusz Bociek.

Przedstawiciele Komisji Skrutacyjnej to Grzegorz Fedorowski oraz Tadeusz Górecki, a członkami Komisji Rewizyjnej zostali Arkadiusz Bronakowski oraz Piotr Plewka. Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2021.

Podczas spotkania omówione zostały plany działań mające na celu stworzenie najlepszych możliwych warunków dla działalności klubu.  Prowadzone były rozmowy na temat awansu drużyny do klasy okręgowej i związanych z tym faktem zmian oraz zapotrzebowania. Podjęta została decyzja o ponownym spotkaniu nowego zarządu w celu omówienia strategii dalszego rozwoju klubu.  Zwrócono uwagę na to, że priorytetem będzie pozyskanie nowych sponsorów aby klub mógł się prężniej rozwijać.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza