Ograniczenia epidemiczne przedłużone do końca września. Rząd opublikował rozporządzenie.

Rząd opublikował nowe rozporządzenie dotycząca ograniczeń epidemicznych w nadchodzącym miesiącu. W niektórych miejscach wciąż niezbędne będzie zakrywanie ust i nosa. 

Rząd przedłużył do 30 września aktualne ograniczenia epidemiczne. To między innymi obowiązkowe maseczki w placówkach medycznych, szpitalach i aptekach. Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że nadal konieczne będzie zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach.
Rozporządzenie wprowadza regulację, zgodnie z którą wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza